×Moje výtvory×

Pen pal aneb kamarád na dopisování z ciziny 1/5

6. dubna 2007 v 20:45 | Kejtyna
Už přes rok si píšu s lidma z ciziny. Napadlo mě napsat o tom seriál, kde by byly informace o kultuře a tak, ale nebylo by to stylem jako v encyklopedii. Začnu u kontinentu, který je mi blízký, ať už proto, že jsou tam velmi příjemní a upřímní lidé, ale taky proto, že Afrika je Černým kontinentem s velmým srdcem a drsnými zákony divočiny.
Afrika - boj o přežití
Jedním z nejznámějších afrických států je rozhodně Ghana. Není to jen proto, že děti z Ghany jsou nejčastěji zapojovány do programů adopcí na dálku, ale i proto, že obyvatelé tohoto státu jsou ve velmi hojném počtu k zastižení na internetu.
Víte, je neuvěřitelné, že afričané jako jediní dokáží skvěle kombinovat písmena tiskací s psacími.U afričanů se mi to stalo jako u jediných. Uvádím úryvky z některých mejlů:
Moje škola končí v 14:45. To je nově. Minulý rok má škola končila v 14:30.Máme opravdu hodněpředmětů, teď si je všechny nemohu vybavit, ale některéti napíšu: spotřební studia (pravděpodobně vaření),matematiku,angličtinu,africký jazyk,zeměpis,francouzštinu,historii,informatiku,fyiku, přírodopis.....
V mé rodině žijí 4lidí..Bratr, sesra a já a a rudiče.Rodiče užívajá korálky na výrobu šperků a jednoho našeho tradičního oděvu, který se nazývá kente. Je krásný a je to dar. Ve svém volném čase pomáhám matce s výrobou šperků. S politováním však musím konstatovat, že tito lidí mají malí nebo většinou žádné podvědomí o České republice. Vysvětlovat jim, že jsme poměrně vyspělý strát, nemá ani cenu...

Velikonoce aneb jak přežít ty sadistický svátky

4. dubna 2007 v 18:13 | Kejtyna
Všchni to známe. Opakuje se to každej rok a mylně se to nazývá tradice, jak jsem o tom psala ve slohovce. Muži mlátí ženy pomlázkami, kančůchy či tatary a ony je ještě za to odmění.
www.kejtys.blog.cz
By mne zajímalo odkud to vlastně vzniklo. Mrknu se pak na net. Ale dopřejme si drobné zamyšlení: Co když od Velikonoc pochází domácí násilí? Násilí páchané na ženách? Co když si muži o Velikonocích uvědomí, jaký je to zážitek mlátit někoho něčím a pak to začnou tak jako provozovat? A ještě tak dávají příkladdětem, kterým o Velikonocích dovolí dělat to samý?¨
A ty dívky, které teskní, že k nimchodí málo chlapců, protože návštěvností si chtějí něco dokázat, jsou nejspíš padlé na hlavu, páč bych vám chtěla dopřát ten pocit, jaký to , když do vás někdo 2 minuty mlátí umělým kančůchem (tatarem, pomlázkou) a přitom odříkává trapáckou básničku.
A nejhorší je, když se spojí malí parchanti, posbíraj kámoše po dědině a pak na vás uspořádaj hromadnej nálet. A pak daj, daj. Furt enom by něco brali.
No co, nebudu hledat historii Velikonoc. Já mám otom vlastní teorii.Podle mě to vymyslel nějakej sadista, kterej chtěl bezůhoně mlátit ženský. Sice se dnes nejčastěji používá k násilí vařečka (viz. přednáška o domácím násilí a sexuálním zneužívání) no ale nějakej magor ve 14. století ani nevěděl co to je.
Ale ženský, nemusíme si to nechat líbit! Teda nefim jak vy, le já neváhám to nějakým přidrzlýmu koledníkovi bo co to je vrátit. (Když už tak pořádně! ) Ať už tou jeho pomlázkou, nebo vodou. Ať ho to schladí..........kde je psáno, že můžou šlahat jenom chlapi?

O duze a krvi

4. dubna 2007 v 16:48 | Kejtyna
Vedla jsem svýho brášku Toma (5) ze školky a začal filosofovat. Je mu sice teprve pět, ale někdy fakt řekne neuvěřitelný věci. Dnes rozvinul teorii o duze a krvi. Začal povídat o tom, jaký by to bylo, kdyby krev nebyla červená, ale byla by krásná barevná jako duha. Že by si lidi řezali ruce, jenom proto, aby se na tu krásnou krev mohli podívat. (Snad kdyby byl starší, ještě bych se od něho dozvěděla, že i ženy by se modlily, aby už měly krámy, aby se na tu krásu mohly podívat) Jaké byto bylo, kdyby celý svět měl barvy duhy?
Asi by to bylo vážně skvělý. Jen si to představte: po porodu, místo samé nechutné červené bude hned barev šest, když někomu poteče z nosu "červená", tak kapesník bude celý barevný, jak už jsem zmínila - ženy se na svou menstruaci budou těšit, po nehodě místo tragické a depresivní "krvavé" rudé bude pacient hrát všemi těmi barvami...Líbil by se mi duhový svět. Ale pak jak by producenti všech amerických trháků dělali postřeleným falešnou krev? Kečup by asi nebyl na místě.
Upřímně - taky by mne zajímalo, proč krev je červená a tráva zelená. Ale pochybuji, že někdy se dočkám odpovědi. Přesto nám všem přeji, abychom se duhové krve někdy dočkali.

Sunset× záápad slunce

1. dubna 2007 v 19:59 | Kejtyna
© copyright Kejty© copyright Kejty© copyright Kejty© copyright Kejty© copyright Kejty

Toulka přírodou....

1. dubna 2007 v 11:27 | Kejtyna
Ve dříve zmiňovaném článku o svinčíku v naší přírodě jsem psala, že jsem se vydala s fotoaparátem do mých oblíbených končin. A vy tu máte možnost shlédnout pár mých úlovkú. (NEKOPÍROVAT! Mám na ně copyright!)
Je to jenom zachycené objektivem. Ve skutečnosti je to eče lepší!
Krásný jezírko ne?
snaha o zachycení koloběhu vody
Odvrácená strana mince.....
Výhled do kraje....
Víte, jak jsem prolézala obrázk tady na blogoch, taksem si všimla, že spousta lidí si fotí boty....no tak já sem si prostě nemohla pomoct........
© copyright Kejty © copyright Kejty © copyright Kejty © copyright Kejty © copyright Kejty

Začalo jaro

25. března 2007 v 19:24 | Kejtyna

Nevím, z tohodle asi nějakej zázračnej článek nebude. Jednoduše jsem objevila tenhle obrázek amoocinky se mi zalíbil, tak jsem si ho tady chtěla "vystavit". Venku je ůžasně. Teda bylo. Krásně svítilo sluníčko a teda ten vzduch........teda škoda, že musím bejt zavřená doma. Když je někdo blbej, tak pořádně a jedině ten si něco užene zrovna na jaře. A medicína taky nedělá žádný zázraky a ani pokroky, páč bych ináč už byla dávno zase fit. Každopádně vy si užívejte jara a já si budu užívat postele! Pac a pusu.

Slova s příponou -ismus, -izmus

21. března 2007 v 16:42 | Kejtyna
Už jsem zveřejnila seznam všech filií tak teď jsou na řadě slov s příponami ismus, izmus. Sama jsem v nich měla celkem hokej, takže malá osvěta velmi prospěla.

A

Absolutismus - absolutní vláda panovníka
Agnosticismus - názor tvrdící, že existenci Boha nemůžeme ani dokázat, ani vyvrátit.
Aktivismus - vyjádření víry činy
Altruismus - označení pro nesobeckou filosofii či osobní přesvědčení upřednostňující nesobecké jednání nebo nesobecké jednání samotné
Alkoholismus - závislost na alkoholu
Anachrinosmus - je umístění nějaké události nebo jevu do jiné doby (zejména do minulosti) než té, kam skutečně patří - jakýsi cizorodý nedobový element, většinou notně výstřední svou nadčasovostí, protože ho daná éra nezná a neumí ho zařadit. Označuje také přežitek, zastaralý jev nebo názor.
Anarchismus
- schupina chtějící bezvládí
Anarchokapitalismus - teorie popisující chaotickou bezstátní společnost v níž by existoval ničím neomezovaný svobodný trh a ekonomika.
Animismus
- náboženství vyznávané některými domorodými kmeny v Africe a J Americe. Týká se uctívání některých zvířat.
Antropocentrismus
je moderní a spíše kritické označení pro soběstředný způsob myšlení, pro něž je člověk středem všeho, východiskem a měřítkem každého hodnocení, případně i cílem Vesmíru.některých zvířat.
Antropomorfismus - přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo smyšlení bytosti
Ateismus - v pravém slova smyslu přesvědčení či mínění, že neexistuje žádný bůh nebo bohové či nadpřirozená bytost obecně.
Austroslavismus - politický koncept a program, který měl řešit problémy Slovanů v Rakouském císařství a později v Rakousku-Uhersku.
Astigmatismus - nesprávné zakřivení rohovky oka

B

Biblicismus - zvláštní vztah k Bibli, která je nejvyšší normou ve věcech víry a mravů
Biocentrismus je filosofickým principem myšlení, jehož podstatou je přesvědčení, že příroda neexistuje proto, aby sloužila lidem, ale naopak
Biomagnetismus - jev, při kterém dochází k zmagnetizování hmoty energií vyzařovanou živými organizmy.
Bokononismus
- fiktivní náboženství vyznávané mnoha postavami románu Kolíbka (Cat's Cradle) od Kurta Vonneguta. Zakladatel tohoto náboženství Lionel Boyd Johnson, byl nazván podle výslovnosti svého jména domorodci Bokononem.
Bonapartismus - opora vojska, ve Fancii za napoleona III.
Buddhismus - Jedná se o jedno z nejrozšířenějších světových náboženství, vyznává jej přibližně 370 milionů lidí po celém světě.

C

Cynismus označuje původně nazírání světa antických kyniků.
Dnes označujeme jako cynika takového člověka, který se projevuje zraňujícím způsobem vůči jiným lidem, anebo toho, který zpochybňuje a zesměšňuje základní morální a humanistické hodnoty.

D

Deismus - nevyhraněný filosoficko-teologický směr, podle něhož Bůh existuje a je stvořitelem světa, ale po stvoření světa již do jeho chodu nezasahuje, ale ponechává jej jeho vlastním zákonům.
Dogmatismus - názorový postoj, který nestrpí kritiku vlastních myšlenkových závěrů.
Dualismus - víra, že svět je ovlivňován dvěma protikladnými principy (dobro-zlo, bůh-ďábel nebo jiné)
Dysfemismus - slovo nebo výraz se silně negativním citovým zabarvením, zhoršující představu o daném jevu či obsahu výpovědi. Ve funkci dysfemismu vystupují často slova hrubá, zveličelá a nadávky. Dysfemismu se užívá v řeči k vyjádření odporu, rozhořčení, nenávisti.
Džinismus vznikl jako reakce na hinduismus a jeho kastovní systém. Zakladatelem džinismu byl v 5. stol. př. Kr. Mahávíra Vhardhamána

E

Egoismus - jedinec se zabývá jen sám sebou, je tzv. sobecký
Empirismus - filosofický směr, opak racionalismu
Environmentalismus - se zabývá vztahy mezi přírodou a společností. Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí.
Epikureismus -Epikurejci
jsou někdy nazýváni "zahradními filosofy."
Esoterismus - označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí.
Jako etnocentrismus je označována tendence hodnotit a interpretovat všechny jevy z pohledu vlastní kultury.
Eufemismus - nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné představy, jevy nebo děje (smrt, nemoc) výrazem zjemňujícím. Bývají vyjádřeny některým z tropů (metafora, metonymie, litotes, perifráze). Eufemismy jsou ustálené (odešel navždy místo zemřel) a básnické (Plamínek života jejího zhasl, jako zhasíná pomalu dohořívající kahánek, v němž palivo vše stráveno - B. Němcová). S eufemismem se někdy stýkají či překrývají opisy (perifráze), nahrazující tzv. slova tabuová, jimž se mluvčí vyhýbá nejčastěji z pověry (rohatý, zlý místo ďábel). Evangelikalismus - široký a ne zcela přesně definovatelný pojem zahrnující konzervativní větev protestantismu. Evangelikálové se vyznačují konzervativním náhledem na svět, důrazem na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka.
Existencialismus
- filosofický a literární směr, který vznikl po první světové válce v Německu.
Externismus - pseudofilosofická teorie navržená fiktivním českým géniem Járou Cimrmanem.Tato epistemologická teorie odporuje tradiční teorii solipsismu. Zatímco solipsisté věří, že e existuje pouze jejich Já a neexistuje okolní svět, Jára Cimrman přišel s myšlenkou, že to je právě filosofovo Já, které neexistuje, zatímco okolní svět ano.

F

Fanatismus - osobní přesvědčení s vysokým stupněm identifikace, které se vztahuje na omezené (nebo chybné) obsahy a hodnoty a vyznačuje se značnou intenzitou, stálostí a důsledností. Charakterizuje ho neschopnost dialogu a kompromisu s jinými hodnotovými systémy (a jinými názory) i s lidmi, proti kterým fanatik bojuje jako s vnějším nepřítelem všemi možnými prostředky a - co si třeba zvlášť všímat - v souladu s vlastním svědomím.
Fatalismus -
víra v předurčenost jevů a nemožnost je ovlivňovat.
Feminismus - název pro komplex ideologií, sociálních teorií a politických hnutí, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování ženského pohlaví.
Fetišismus -
erotické zaměření na určité druhy předmětů či na jisté části těla
Fundamentalismus
- urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu.

G

Germanismus- jazykový prvek přejatý do jiného jazyka z němčiny nebo vytvořený podle německého vzoru.
Geocentrismus je názor nebo tvrzení, že Země je středem vesmíru.
Gestaltismus - prosazuje zásadu tzv. celostnosti.
Gnosticismus -
náboženský směr

H

Hinduismus je označení pro tradiční indické náboženství. V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, protože hinduismus v sobě zahrnuje i právní a společenské normy. Hinduismus je s cca. 900 miliony vyznavači třetí největší náboženství světa. Historismus - architektonický (také umělecký) směr druhé poloviny 19. století.
Heliocentrismus -
teorie, tvrdí, že Slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy.
Hermetismus -filosofický směr, u kterého je základním principem jednota všech věcí.
Henoteismus
- forma pojetí náboženství ve které existuje mnoho bohů, ale uctíván je pouze jediný hlavní bůh. Tento bůh často bývá otcem bohů ostatních, případně mohou být různí bohové jen vnější projevy tohoto boha.
Holismus - postmoderním učením, jež vyjadřuje myšlenku, že "celek je víc než souhrn jeho částí" - například věta je víc než jen pouhý soubor slov. Slova lze zaměnit, jejich význam zůstává.
Humanismus -
je obecný termín pro mnoho různých linií myšlení, které se soustředí na společná řešení obyčejných lidských problémů.
Hyenismus
- bezcitnost, neúcta k mrtvým, surovost, využívání cizího neštěstí

I

Idealismus - se zabývá prameny poznání, které jsou v člověku přítomny před veškerou zkušeností
Iluzionismus je jedním z oborů zábavné magie (kouzelnictví - umění vyvolat v divákovi za pomoci vlastní obratnosti a ošálení smyslových vjemů pocit, že je svědkem události, která odporuje přírodním zákonům.) Do tohoto oboru patří ta kouzla která jsou předváděna s lidmi, lidským tělem, nebo jeho částmi.
Interkonfesionalismus zahrnuje činnosti, na kterých spolupracují členové různých církví nebo nábeženských vyznání.
Iracionalismus - filozofický směr především 2. poloviny 19.století odmítající koncepce založené na rozumovém vysvětlování světa a zdůrazňující naproti tomu instinkt, intuici, cit, příp. vůli, které postihují to, co je rozumem neuchopitelné.
Izolacionismus - politická doktrína upřednostňující domácí politiku před zahraniční. Obvykle kombinuje snahu minimálně se angažovat v zahraničí.

J

Judaismus - je náboženství a kultura židovského národa.

K

Kapitalismus - ekonomický systém v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku.
Katenoteismus - uctívá jen jednoho boha, ale připouští existenci dalších.
Katolicismus = katolictví
Kemetismus
- novopohanský náboženský směr existující jen několik desetiletí, který podle vlastního vymezení vychází z původního staroegyptského náboženství a navazuje na jeho odkaz a tradice.
Klasicismus -
období přelomu 18.-19. století
Komunismus -
Komunismus je založen na principu každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.
Konzervatismus nebo konzervativismus je vedle liberalismu a socialismu jeden ze tří demokratických politických směrů. Jeho podstatou je důraz na řád a pořádek.
Konverzionismus
- důraz na potřebu obrácení každého člověka v jistou víru
Kreacionismus
je v širším smyslu slova přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly stvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem. Termín "striktní kreacionismus" se někdy používá pro nábožensky motivované odmítání teorie evoluce, aby nedošlo k mylné z�

M

Masochismus je opak sadismu. Je to sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen bolestí, která je mu způsobována.

N

Narcismus- chorobné milování sebe samého

P

Panslavismus - idea jednoty slovanských národů, také je často známa jako tzv. Slovanská vzájemnost.
Pygmalionizmus - sexuální zaměření na sochy

R

Rasismus - předsudky na základě rasy.

S

Sadismus je sexuální potěšení při způsobování bolesti jinému jedinci.
Sadomasochismus je termín zobecňující chování se znaky sadismu či masochismu. Jde o pojmenování aktivity jako jevu, na rozdíl od shora uvedených pojmů, označujících chování jedince. Někteří (zejména lidé ho praktikující) ho považují za formálně nesprávný. Sadomasochismus pak považují za formu sexuální orientace, čímž míní vrozenou charakteristiku osobní sexuality.
Satanismus je souhrnný název pro větší počet náboženských, filosofických nebo nábožensko-parodických hnutí, která uctívají Satana.
Speciesismus = druhová nadřazenost (obdoba rasismu, sexismu apod); legitimizování vykořisťování ostatních živočichů.
Jako sexismus se nejstručněji řečeno označují jakékoli předsudky a diskriminace na základě pohlaví. Sexismus se ve společnosti objevuje i tehdy, je-li rovnoprávnost pohlaví deklarována ústavou
Strukturalismus je velmi široký vědecký směr i vědecká metoda v jazykovědě, literární vědě a jiných humanitních vědách, který vznikl ve 20. století. Proti analytické metodě rozkladu a studia jednoduchých prvků zdůrazňuje význam struktur, tj. celkového uspořádání složitých systémů a vztahů mezi jejich prvky.

T

Terorismus - definován jako souhrn antihumánních metod hrubého zastrašování politických odpůrců hrozbou síly a užití různých forem násilí.

V

Vampirismus je fenomén, se kterým se lidstvo potýká již od nepaměti. V západní i východní okultistické literaruře existují zmínky, nikterak vzácné, o výskytu upírů, tj. "mrtvých, kteří sají krev živým".

X

Xerxésismus - sexuální orientace na stromy.

Kterak je těžké sehnat levný notebok...

19. března 2007 v 17:16 | Kejtyna
Mé požadavky: Mám 9 000Kč. Chci si sehnat přes internet notebook, který má minimálně úhlopříčku 15" , disk minim. 20GB, vlastní DVD rom a zástrčku na sluchátka. Toť vše.
To by jste se divili, jak je těžký něco takovýho objevit. Lítám po netu už týden a nikde nic..jó je pravda, že jsem si psala s jedním človekem, tvářilo se to celkem slibně, ale jakmile jsem se začala ptát odborněji, už jsem o něm neslyšela.....A posledně, když jsem dala do vyhledávače "levné notebooky" či později "nejlevnější notebooky " najelo mi to na stránky, kde pod takovýmito titulky našlo laptopy za minimální cenu, 50 litrů. No tak pardonnez moi, ale jestli je tohle pro někoho "levný" tak buď se doma koupe v penězích nebo já nevím.
Obrázek “http://www.kejtys.blog.cz” nelze zobrazit, protože se mu nechce.
Öpravdu si připadám jak Alenka v říši divů. Dokáže někdo rzetnout ten kruh? A to už jsem na síti nějakej ten pátek, takže to tu celkem znám. Umíte si představit, jak bloudí na netu člověk, který je tam poprvé, dejme tomu, podruhé a jen za účelem nákupu po netu? No potěš.......
Ale jo, zrovínka jsem narazila na nějakou stránku - http://www.nejlepsiceny.cz/ a sou tam šecky obchoďáky po netu. Myslím, že jsem došla k cíli.
________________________________
den 20. - všechno je v háji. UŽ ZASE
Tak nic no. Ten NB nemají na skladě a neví kdy jim dojde. Taky mám dojem, že za těch devět litrů bylo jen prodloužení záruky a já nemám tušení co to je. Vymotám se někdy z toho?
_________________________________
den 22.
Zse nic. Ale asi se přestěhuju do Afriky

Labuť divný pták

18. března 2007 v 13:46 | Kejtyna
Vzpoměla jsem si na jednu písničku, která zazněla v nějakým filmu. Strašně se mi líbila, zněla tak....poutavě......
A já bych tak trochu potřebovala pomoct s překladem tý písně....prosím....já totižž nemožu přijít na to,jakými jazyky je to udělané...sem to tak prostě našla. Vyznačila jsem stejně to, co vypadá, že je podobným jazykem, něco jasem poznala a zbytek je na vás...

Normální písmo - staročeština
Kurzíva - angličtina
Tučně - asi francouzština
Fialový pozadí -slovenština (nebo maďarština, polština, co já fim!)
Zelenej text - asi němčina
Orandžovej text - něco divnýho


- Labuť, divný pták-
- spievá umieraje -
- také já, smutný žák
- umruť v túhách spievaje (čěsky: zpívať tohou zmíraje)
Pro svou milou žádanou, pro svou milou žádanou, když se naráčí, smilovati nade mnou...
- Swan, o strange bird
- strange bird his death-note singing -
- and I, sad scholar
- Schwan, seltsam
-singend
- o strange bird
- sterbend singt
- sad scholar die
- tužan djak
-- umirem, tugom pevajuči -
- harvinainen lintu, kuolevana se laulaa
- myös minä, surullinen oppilas
- kuolen kaipuusta, laulaen
- grast'ju-
- tugom
- ja takodje
- de nostalgie meurs en chantant
- oiseau étrange
- en chantant
- triste escholier, moi aussi
- cygne meurt en chantant
- oiseau étrange
- strannaja ptica
- Labud, čudna ptico, umire
Labud, čudna
- umirajuči
- pečal'nyj učenik
- die longing
- sterbe von Sehnsucht
- singend, von SehnsuchtBože můj! To by mohla být nějaká trapná a banální (ani náhodou) hra! ,,Kdo správně poskládá a přeloží dostane cenu!". No asi to tak udělám, páč jsem z toho fakt zoufalá! Je to přeházané, v nějakých divných jazycích...ach jo!A navíc se vsadím,že jsem ještě špatně zabarvila jazyky .Help me!!! Kdyby se našel zázračnej človíček, co by to zvládnul, tak můj mejl je ganka(z)centrum.czLyže, lyže, lyža

17. března 2007 v 19:50 | Kejtyna
Nedávno jsem se vrátila z lyžáku a teda to lyžování mě fakticky chytlo. Úžasnej svah, ten pocit volnosti, všude kolem jen sníh a lesy....(nepočítám ty amatérský lyžaře, kteří občas přestřelej a sejmou vás, což se mi taky stalo...) a teďkom poeticky řečeno "mír vítr v plachtách" , tak to je pocit, který bych přála všem, kdo se těmto zimním radovánkám nevěnuje, alespoň jednou zakusit.
Týden jsem už z Lyžařského výcvikového kursu doma, krásné, velké fialové modřiny na mých nohách, se kterými jsem se tak ráda chlubila, pomalu mizí a já pořád ráda vzpomínám a plánuju dál. Rozhodně chci třávit zimní prázdniny na zimní dovolené! Nejde jen o samo lyžování, ale i pobyt na chatě, na horách jiný prostředí a tak, to je prostě boží.
Jestli jste čekali, že tu budu poučovat o carvingu, jak se dělaj obloučky, nebo proč nejezdit šlusem tak to se omlouvám, ale na to fakt nejsem. Navíc jsem ještě celkom začátečník, amatér, takže ode mě by to zrovna sedlo.
Ach ano, o čem kázat můžu je bezpečnost na horách. Měli jsme přednášku a prý jsou v horách zlý zvířata. Jo a taky lyžaři, což je vlastně to samý...tak bacha! A lyžu zdar!

Marylin Monroe - sen či noční můra?

23. února 2007 v 21:42 | Kejtyna
Kdo by neznal Marylin Monroe - sexy blondýnu, která se zapsala do historie nejen svým skvělým hereckým i hudebním projevem, ale i svým nepřekonatelným sex-appelem.
Marilyn Monroe (1.června 1926-5.srpna 1962), vlastním jménem Norma Jeane Mortensenová, byla americká filmová herečka, známá jako sexuální symbol 50. let 20.století.
http://www.kejtys.blog.cz
Ne, rozhodně tu nebudu psát o tom, kdo ONA byla, jaký měla těžký život kolísjící mezi sexem, citovými zmatky a drogami - to jsme vlastně mohli vidět v životopisném dokumentu výstižně nazvanému Blondýnka, který měl dokonce dvě části.
Já se tu hodlám věnovat mnohem aktuálnější věci - ženám, které sní o tom, být jako Marylin Monroe.
Od dob Marylin se blond barva vlasů stala pro muže neodolatelnou, a pihy krásy nosila snad každá. A ne jedna žena si stoupne na větrák, jen aby se proslavila, jako slečna Monroeová.
Víte ale kupříkladu, že s tato dáma, byla pro herce noční můrou? Tedy buďme přesnější- líbací scény s ní byly noční můrou pro herce.
http://www.kejtys.blog.cz
Tato herečka, totiž všechny líbačky chtěla stále opakovat. Prý jen tím se to může dovést k dokonalosti a jen tak se ona do role může pořádně vžít...
Nepůjdeme tak daleko do historie, vzpomeneme-li jednu z vyznavaček Monroeové Annu Nicole Smithovou.
Její život byl zasvěcen MM, nebo pouhá náhoda?
Devětatřicetiletá Anna Nicole Smithová, bývalá playmate a vdova po miliardáři, náhle zkolabovala v hotelovém pokoji na Floridě. Zemřela v nemocnici, kam byla převezena."Mohu potvrdit, že zemřela. Je to pro mě stejně šokující jako pro vás," řekl právník Anny Nicole Smithové Ronald Rale.Smithová zemřela jen pět měsíců poté, co na Bahamách zahynul její dvacetiletý syn Daniel. Tři dny před jeho smrtí se jí narodila dcera.Smithová se v roce 1993 stala playmate časopisu Playboy. O rok později se provdala za 89letého ropného magnáta a miliardáře Howarda Marshalla.
Když manžel po čtrnácti měsících skonal, začala Smithová mnohaletou soudní bitvu o část dědictví. Loni v květnu po jedenácti letech soudů uspěla.

S Marylin toho měla hodně společnýho. Kromě blond vlasů a ňader velikosti 12 také zemřela dřív než jí bylo 40 a zemřela záhadnou smrtí.
Já teda nevím jak vy, ale MM si pamatuju především z filmu Někdo to rád horké proto si nemohu odpustit scénu "nikdo není dokonalý" . Sice tam Marylin není, ale v tomhle filmu hrála.

Déšť ať pozdraví se s afrikou

18. února 2007 v 14:07 | Kejtyna
http://www.kejtys.blog.cz
Ještě si myslíš, že máš plno starostí? Rozhlédni se okolo sebe a děkuj za všechno co máš. Máme štěstí, máme víc než potřebujeme, abychom byli šťastní. Přestaňme si stěžovat a pomáhejme si!
Dej si to k sobě na blog
Desítky, stovky dětí umírají někde TAM na podvýživu či na jiný nemoce. Je to strašný. Žijí a umírají v hrozných podmínkách. Kdo jim pomůže? TAM nejsou míněny jen chudé africé oblasti, ale i chudé asijské státy jako je např. Indie, Kazachstán aj.
Ano, existují různé charitativní organizace či ledé, kteří adoptují na dálku, ale je jich málo. Příliš málo... vemte si, kolik je v africe lidí respektive dětí a kolik lidí odtud, ze západu jim chce pomoci? Já jich moc neznám. Bohužel.
www.kejtys.blog.cz

Písnička pro Afriku

Rozpraskané rty a vyschlé dny i noci
pomoc na cestě a věčně bez pomoci
Sta hladových dětských očí z pohlednic
Děti rozstou, jejich svět však roste víc.
Déšť ať pozdraví se s Afrikou

Černé mraky bouře hromadí se temně
Bez úlevy leží pod nimi ta země

Déšť ať pozdraví se s Afrikou
bolest odplaví nad Afrikou

Slzy, prach a bláto, bomby, samopaly
Drahé limuzíny, od kol krev se valí
Bez nadějný úděl je náš dávný dluh
Dokážeme někdy rozetnout ten kruh?

Déšť ať pozdraví se s Afrikou
bolest odplaví nad Afrikou

Kde pomoci?

Jsou tu odkazy, většinou je to adopce dětí na dálku.
Jde tam o to, že vy za ně budete platit to, čehož by oni nikdy nedostaly-
jídlo, domov, lékařské ošetření, školu. Dostanete jeho fotku,
můžete si s ním psát dopisy a když jste zámožní tak za ním i přijet.

Obrázek “http://www.elpisfound.cz/img/download2.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Tento článek by ©Kejty je volně šířitelný!

Koně×lidé,aneb co maj koně společnýho s námi

17. února 2007 v 16:38 | Kejtyna
www.kejtys.blog.cz
Když jsem se vrátila z návštěvy svého kamaráda, plnokrevného, tvrdohlavého hřebce, napadla mne zajímavá věc- koně jsou v mnoha ohledech stejní, jako my.
Už jsem se na blozích setkala s mnoha články jako "Proč je čokoláda lepší než kluci" nebo "Proč je lepší vlastnit motorku než kluka" a mohla bych pokračovat do nekonečna.
A teď máte tu čest, číst jeden z nejoriginálnějších srovnávacích článků.
Jezdit a pracovat s hřebcem je pro mě novinka. Dosud jsem se setkávala jen s kastrovanými zvířaty a o hřebcích se říká, že jsou prý tvrdohlaví a zlí.
Nepřipouštěla jsem si to, ze začátku. Jelikož jsem mohla bývat s tím koněm sama a správně vzato, dělat sis ním co jsem chtěla, začala jsem se seznamovat s jeho způsobem myšlení. Opravdu, v mnoha situacích přemýšlel a reagoval stejně jako já, když chci "pozlobit"své rodiče.
Ve většině situací čekával, stejně jako já doma, když se po mě něco chce, jestli si na tom, co po něm chci budu trvat. Mohutným kýváním hlavou se mne snažil od sebe odehnat, či zvrátit moji pozornost.
Trvala jsem si na svým. Vytrvale jsem to neposlušné zvíře bazírovala aby plnilo mý rozkazy vždycky ze začátku dělal kraviny.Říkám si: ,,Na koně přece nemůžeš jako na lidi...pleštit je, seřvat je...voni ti asi rozumět nebudou..." proto jsem zkusila opačnou metodu k agresivitě -> svatý klid.
Jednoduše jsem stála a čekala než ho to přestane bavit a pak jsem začala opět trvat na svém. Fungovalo to. V duchu jsem zajásala. Když to fungovalo na tomto nekastrovaném zvířeti, tak proč by to nemohlo fungovat na nekastrovaných lidech?
Zkusila jsem to. Jednoduše když se na mě někdo utrhoal, počkala jsem až zavře klapačku a teprve pak jsem mu s klidem začala vysvětlovat o co mi jde...
A v závěru takový bonbónek (hmm jablíčko). Nazačátku i na konci jej podplacím jablkem. Pak stojí jako beránek... kdo z vás to zkusí na lidech???
A vo tom to je.
© copyright Kejty
www.kejtys.blog.cz

Zítra začíná čínský rok vepře.

16. února 2007 v 22:39 | Kejtyna
Nechápu proč vám to říkám, koho to vlastně zajímá...já prostě cítím nutkání sdělit světu něco ohromujícího, bombastickýho a fascinujícího. Ale jaksi mne nenapadá co.
Rozhodně tu nehodlám (nevíc jen sama se sebou) rozebírat klišé jako je móda, "jak na kluky" nebo smrt. Teď rozhodně ne. Protože cítím poslání......napsat tento článek do konce! No dobrá, možná TOHLE je začátek konce.
Stále mne nenapadlo zajímavý téma. Hmm zrovna když mám "psací náladu" tak mne ho*** ,ovšem mami že jsem myslela houby..., napadá. Víte, slušná dívka by totiž neměla používat sprostá slovíčka jako je kurva, piča, doprdele......a hovno(omlouvám se, že tu nejsou hvězdičky ale jedincům bez fantazie by to třeba nedocvaklo).
Mě to příjde nefér. Proč kluci můžou používat vulgární mluvu, vysedávat po hospodách, kouřit, pít, být "děvkaři" a holky ne? Teda nemyslím tím, jako že bych chtěla být "děvkař" ale jednoduše vlastnit více kluků je morálně nemyslitelné (společenský výsměch).
My prostě musíme být ty tiché puťky, v klidu si někde šít (grr pracovky nenávidím) a sladce se usmívat. Kua a kde je rovnoprávnost co??? Holka když je trochu drsná (ale zasejc nic se nesmí přehánět) tak je to buď lesba nebo feministka, která si pravděpodobně neholí nohy, takže pánové, pravděpodobně preferujete jen Barbíny, co?
No a alkohol, pro holky je nepřípustný. Když se holka trochu namete tak je to buranka a štětka, když vyjádří své obavy je to histerka (u chlapa jsou obavy ale naprosto normální, jelikož chlapi jen málokdy pochybují...), když žárlí, je to semetrika...a co s tím?
Odpověď je nic. Jednoduše holky, dívky a ženy MÁME SMŮLU!
© copyright Kejty

© copyright aneb prosím nekopčit!

7. února 2007 v 15:29 | Kejtyna
Tak jo lidi! Celkem mě to prudí! Tohle je cena za vysokou návštěvnost? Neoriginalita. Sotva vydám článek, rozletí se po ostatních blozích.
Jako štve mě to lidi. Když už jsem originální a něco vymyslím sama, tak hned to kopčí ostatní. A není to jen můj názor. Na něco podobného už si těžovala nejedna blogařka na svém blogu. A mnoho z vás nemá ani tolik slušnosti uvíst zdroj (šak vime).
A pak to ještě vypadá, že jsem nakonec ten kdo to skopčil...ještě lepší je, když najedu na obrázek, kteří někteří chytří zkopírovali a na něm se jako popisek objeví adresa mýho blogu, jak si je obvykle podepisuju...lidi jako fakt....to nemá obdoby...
Tak se prosím polepšeme!!!!!!
© copyright 2007 Kejty !!!!!!!!
www.kejtys.blog.cz

Rep o mým zklamání

3. února 2007 v 22:17 | Kejtyna
Když zlomil jsi mi srdce tak jsi zapomněl, že já mám také city.
Já koukám teď na oblohu, ja ten měsíc strašně svítí.
Do očí se mi derou slzy jak hrachy,
já na tebe vynaložila všechny svý snahy.

Tys zlomil mi srdce a anis neváhal.
Pláču, pláču, pláču, pláču zklamáním,
těm zatracenejm slzám se snad už ani nebráním.
Pláču jak to malý děcko, co chtělo všecko.
Já chtěla víc teď nemám nic.

Tys zlomil mi srdce přesto píšeš dál.
Ach ty vole proč ses takhle namáhal?
Já nechci dělat nikomu žádný problémy,
bušení do stěny a tichý scény...

Říkám si ,,holka, ber to s klidem"
bez toho pobudy se ňák obejdem.
Slzy tečou, život jde dále.
Já se teď budu jen někde válet...
© copyright


Zas nějakej duchaplnej článek...

3. února 2007 v 17:25 | Kejtyna
Chtěla jsem psát o přírodě, nemám inspirace.
Chtěla jsem psát o lásce, došla mi slova.
Chtěla jsem psát o životě však mám chuť žít.

A navíc jsem se přežrala čokoládou a je mi blbě.
Teď bych se chtěla věnovat tématu ,,velký problém, malé starosti". Většinu z nás, především teda holek, vystihuje spíš fráze ,,mylý problém, velký starosti". Jednu dobu jsem tyhle depky měla imre vere. A řekla jsem si dost! Takhle to nejde, vykašlu se na to. A pomohlo to.
Proč se ksakru deprimovat, když osobě, kvůli které se trápím jsem totálně volná.
Na otázku má život smysl? mám odpověď: život smysl má pro ty, co ho v něm chtějí vidět.

I wear black until they'll make something darker...

1. února 2007 v 20:20 | Kejtyna
,,Budu nosit černou, dokud nevymyslí něco tmavějšího."

Já černou prostě miluju. Černá a tajemná, taková jsem já!
Nefandím černé jen jako oblečení, i když je pravda, že tento styl, který jsem přejala s těchhle úžasně děsivých i romantických úbrázků se snaším snad všude využívat. To je prostě moje - dlouhá rozvlněná sukně -je k nevíře jak i ta dokáže být s vhodným topem sexy. Takže barbínky v minisukních - střezte se mě!
Myslím, že i ty korzety jsou svým způsobem cool. Jednoduše celý styl dark se mi zamlouvá. Má to asi něco společnýho s gothiky - taky se vyžívá v temnotě. Ovšem mě se líbí tahle móda, ale mám námitky vůči pohledu na svět z tohoto úhlu. Je prostě...moc černý.
Ale ruku na srdce - černá se hodí kamkoliv - na pohřeb, na svatbu, na koncert, na disko, do školy a ani na rande s tím ostudu netrhnete.
A černá barva není fádní tak jako růžová a ani přiblble "čistá" jako bílá. Je prostě moje. Mluvím teď za sebe, ale myslím, že se mnou mnoho přihlížejících bude souhlasit, že každý z nás je tak trochu temný, tajemný, ale zároveň sexy a romantický.

Takže vzhůžu do černého světa tajemna!
P.S. A dámy - černá opticky zeštíhluje!!!

Poslední (?) sbohem...

19. ledna 2007 v 20:39 | Kejtyna
Lačnýma očima hledím z okna, Vzpomínám na ty krásné chvíle...
Ptám se proč? Jsem hloupá, dělám z toho velkou věc. Nedorazil. jednoduše nepřišel. Ach... Snad se mi podaří na něj zapomenout...činnost o kterou se pokouším až pčíliš dlouho.
Sleduji kapičky deště, jak v nepravidelných intervalech dopadají na sklo. Ty kapky mi připomínají slzy, které jsem pro něj uronila. Bylo jich mnoho. Příliš mnoho.
Už nikdy! Nikdy více. Nikdy více pro něj plakat nebudu. On si to nezaslouží, abych se pro něj tak trápila. Tmavá oblaka vypadají jako všechen ten zármutek, co mi po tu dobu co jej znám, proplouvá srdcem. I teď mne u toho místa bodne, když objevím na lavici velké srdce, početní znaménko + spojuje jaho jméno, se jménem jiné dívky...A za těmi mraky prosvétá světlá obloha, příslib radosti. Ne příslib. Vzpomínku. Tělem mi jako rána projede ve chvílích vše. co jsem s ním prožila. A už nikdy více.
Už nikdy více se s ním líbat nebudu, nebudu pro něj plakat, nabudu pro něj tesknit, radovat se s ním.
Zmiz prosím z mého života. Bolí to , ale zmiz. Nechci se trápit. Tak už kruci zmiz! Vypadni! Neotáčej se, neomlouvej se a jdi. Prosím nevracej se a nepůsob nám oběma další bolest. Já už bych to znova nedokázala...
Promiň. Promiň za to vše a...sbohem.

I wisch be as invisible as you make me feel. 1/10

26. prosince 2006 v 18:39 | Kejtyna
Sunny si sundala gumičku a zatřásla klavou, až se její hnědé mírně zvlněné vlasy rozletěly do všech stran. Tamkhle to milovala. ,,Je mi jedno, že si nimi vypadám takhle, počítači na tom stejně nesejde..." pomyslela. si.
Sunny Venevrová nebyla ošklivá, Nikdo si to o ní nemyslel kromně jí samotné. Pár pih na nose dodávalo jejím tmavým očím na divokosti a když chtěla, i její neposlušné vlasy dokázaly být krásné.
Uvědomovala si svou mírnou závislost na internetu, ale jednoduše si nemohla pomoci. Není přece závislá na hrách, surfingu a hackingu ani na tvorbě nějakých blogů. Je závislá na KOMUNIKACI. Vždycky se tak v duchu omlouvala před tím, než stiskla spouštěcí tlačítko od počítače.
Zatímco jí nabíhala zastaralá pirátská verze Windowsu 98, zahleděla se do tmy, která vládla za oknem.
,,Ženské srdce lze zraňovat i netečností. " napadlo ji. Tak to bylo. Přesně tak. Její kamarád (se kterým se mimoděk scházela, tehdy se dl říkat že spolu chodí, ale nikdy jindy) se kterým si dala mejly se tváří, jako by byla vzduch. ,,Ne netváří. Jen si to namlouvám..."
Jak se tak koukala do tmy, vybavila se jí písnička od Karla Kryla, jak se tam zpívá ,,Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká..." Jistě že nebude! Vždycky totiž tráví večery Vánočních prázdnin s Dalimilem po e-mailech, případně přes Skype.
Dalimil byl perfektní kamarád. Přestože ji vůbec neznal, tak si s ní začal psát. A nebyl to žádný imaginární člověk, terému zračí s písma takové to "nikdy nevíš, kdo je na druhém konci" - znala se sním, chodil na jejich školu pouze o ročník výš.
S třesoucími se prsty zadala heslo a otevřela e-mail. Byla tam už dnes po třetí, před tím tam žádný e-mail od něj nebyl. Avšak po přečtení pár řádků začala blednout a ruce se jí začaly nezřízeně klepat. To nemůže být pravda!
© copyright: Kateřina Pavelcik :)
 
 

Reklama