Červen 2008

Primo, netoč braky!

30. června 2008 v 12:50 | Kejtyna |  ×RADY:Jak získat a udržet...×
Tak jsem pojednou brouzdala na CSFDčku a nějakým způsobem jsem se dostala na seznamy. Nejlepší filmy, nejhorší filmy, nerzorporuplnější filmy, nejlepší seriály...a taky nejhorší. Zajímalo mně, jaké seriály považuje naše populace za odpad.
Na prvním místě se umístili Mladí a neklidní hned za nimi se držel Tak jde čas, potom pár argentinských telenovel (KVALITNÍ kulisy, okázalá gesta VELMI záživný děj) hned na devátém místě Primou velmi opěvovaná Rodinná pouta, na jedenáctém místě jejich Velmi křehké vztahy, na sedmnáctém Ošklivka Katka.
Marně tam hledám Ordinaci v růžové zahradě. Osobně kromě Sexu ve městě, Přátel a Dr. House nesleduju žádný seriál, a vůbec ne v televizi, protože bych se nikdy nenechala takovýmto způsobem omezovat a uspořádávat si svůj harmonogram podle televize. Vše mám na DVD :) Nicménějsem našla seriál Ordinácia v růžovéj zahradě, což je nějaký slovenský propadák, pravděpodobně parodie.
Tento Novácký seriál nepatří ani do nejhorších ani do nejlepších seriálů. Prostě zlatá střední cesta...Akorát jejich Redakce je 199. Co se týče těch nejhorších filmů... zajímalo by mě, kdo by se koukal na film, který se jmenuje Mutant X nebo Pytlíkov.
Nemám nic, proti Primě (teda až na to, že zrušili M.A.S.H.). Prima si prostě usmyslí, že si zvýší sledovanost, natočí nějakou tuplovanou blbost, udělá jí oficiální stránky (http://www.osklivkakatka.cz/, http://www.serialbazen.cz...) navíc jsou to stránky ještě velmi primitivní na ryze amatérském php...to je mi ale reklama...
Primákům bych doporučila, aby když už něco točí, tak to natočili pořádně. Nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě! Seriál o tom, jak prezident firmy stále dokola vyhazuje jednu holku, jak tam pořád někdo s někým souloží a jak ta chudinka se probojovává přes všechny překážky...no já se třesu nedočkavostí, jak to jen dopadne.

Johann Wolfgang Goethe - Utrpení mladého Werthera

9. června 2008 v 3:21 | Kejtyna |  ×Kulturní deníček×
PKniha je soubor dopisů, které posílá jistý Werther svému příteli Vilémovi roku 1771. Lotta, kterou Werther miluje, se vdá za jiného. Werther je zdrcen a zabije se. Po vydání této knížky následovala vlna sebevražd. Kniha ovlivnila i tehdejší módu. Byla přeložena do jazyků celé Evropy i části Asie. Díky její autentičnosti se lidé ztotožňovali s hlavním hrdinou a paradoxně též páchali sebevraždy, proto byla tato kniha dlouhou dobu zakázaná.
Když mi kamarádka vyprávěla o knize ve které se z vyrovnaného mladého muže stane na konci troska, moc mne to nezaujalo. Ovšem, když jsem se dozvěděla, jaké ohlasy měla kniha ve své době, zatoužila jsem po tom, si ji přečíst. Nijak mne nepřekvapila, ale ani nezklamala. Zoufalé počínání zamilovaného blázna.
Kniha není dlouhá, je to zhruba 110 stran a jelikož jsem i já znala všeobecně známý konec, tutíž jsem asi už asi od polovičky netrpělivě čekala,kdy Wertherovi přeskočí. Nicméně závr mohl autor udělat více nonšalantněji - podle mě přeháněl, když napsal, že si hrdina vystřelil mozek z hlavy v šest hodin ráno, mozek mu z hlavy vyhřezl, ale ještě dalších šest hodin mu tepalo srdce a fungovaly plíce než umřel. Přesto, že tam ležel v kaluži krve. Přijde mi to neeálné. A také bych se hlouběji ponořila do toho závěrečného pohřbu. Neodbyla bych závěr Utrpení slovy: V noci, k jedenácté, dal ho pohřbít na místě, které si vyvolil. Otec a synové šli za mrtvým. Albert k tomu neměl sil. Báli se o Lottin život. Řemeslníci ho nesli. Za rakví nebylo kněze.
Přijde mi to poněkud suchopárné. Já bych tam být panem Goethem popsala měsíc jasně svítící na nebi, ten mráz i hrůzu, kterou pociťoval celý ten nešťastný průvod a v neposlední řadě Lottino zoufalství, protože ona jej přece milovala...!
Tak za tek konec má ode mě jedna mínus.

The Canberries - Zombie

8. června 2008 v 5:57 | Kejtyna |  ×Hudba×
Skvělá písnička s poutavou melodií...akorát poněkud drsná, umíte-li si ji přeložit. Pod originální text přikládám překlad...
Another head hangs lowly
Child is slowly taken
And the violence caused such silence
Who are we mistaken
but you see, it's not me
it's not my family
in your head, in your head
they are fighting

CHORUS
With their tanks, and their bombs,
and their bombs, and their guns
In your head, in your head they are cryin'
In your head, In your head
Zombie, etc.
What's in your head in your head, in your head
Zombie, etc.

Another mother's breakin'
heart is taking over
when the violence causes silence
we must be mistaken
it's the same old theme since 1916
in your head,
in your head they're still fightin'

Chorus
Překlad:
Další hlava tak nízko spadla
Děti jsou pomalu unášeny
A násilí zapřičiňuje takové ticho
Kdo jsme my pomatenci?
Ale ty vidíš, že to nejsem já
Není to moje rodina
Ve tvé hlavě, ve tvé hlavě
bojují
R:
S jejich tanky, a jejich bombami
A jejich bombami, a jejich pistolemi
Ve tvé hlavě, ve tvé hlavě pláčou
Ve tvé hlavě, ve tvé hlavě
Zombie...
Co máš v hlavě, v hlavě
Zombie...

Další matka je zlomena
Srdce je vyňato
Když násilí zapřičiňuje ticho
Musíme být pomatení
Je to pořád stejné téma od 1916
Ve tvé hlavě
Ve tvé hlavě, stále bojují
RKremace a její souvislost s holocaustem

7. června 2008 v 18:55 | Kejtyna |  ׎ivot×Smrt×
"Pomni že prach jsi a v prach se obrátíš" tak praví Bible. Jenomže nevím jak vy, ale podle mě je kremace poměrně morbidní věc. A navíc škodí životnímu prostředí. Při kremaci se totiž produkuje rtuť ze zubních plomb zesnulých. Ekologové už dlouho upozorňují, že krematoria jsou hodnocena jako největší producenti rtuti v ovzduší. Ročně tímto způsobem vypustí do ovzduší 14 tun odpadu a to jen v ČR. Když to vezmu suma sumárum na celém světě tak je to cca 109 tun rtuti.
Lidé se nechávají spalovat již od roku 1874. S příchodem křesťanství do Evropy pohřeb žehem upadl v nemilost a pomalu mizel. Ke křesťanství totiž patří víra ve zmrtvýchvstání zemřelých a kremace byla zpočátku považována za popření této víry. Se vzrůstem velkoměst však začalo ubývat místa pro hřbitovy, a tak se v 19. století začalo s průmyslovým zpopelňováním zemřelých.
V židovském nábořenství je kremace zakázána, je to považováno jako nelidské zacházení s lidskými ostatky. Vychází tak z biblických pramenů a myslím, že jejich odpor ke kremaci po šoa (budu používat raději toto synonymum pro holocaust, protože samo slovo holocaust je poněkud zavádějící, především pro ty, co umí hebrejsky).
Víte, v současné době mi přijde kremace jako takové další odvíjení neviditelné niti, které začalo již při šoa. Kdo na to došel, že jsme prach? Já si teda nemyslím, že by Adam byl uťápaný z hliny. Možná byli Židé popraveni a spáleni a někteří křesťané se nechaí jenom spálit, ale i tak mi to připomíná šoa. Jasně, rozdíl tu je. Tihle lidi to dělají dobrovolně (teda né ti mrtví, ti už jaksi nemohou, ale pozůstalí...).
Ovšem smrt je každýho věc, takže vám do toho nechcu kecat. Ale víte, že když se dřív lidé upalovali, tak to nikdy nebylo za odměnu? (pokud to ovšem nebyli masochisti nebo František Palacký).

Teorie pekla

2. června 2008 v 1:21 | Kejtyna |  ×HOAX×
Toto je údajně skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. O odpověď jednoho studenta se profesor rozhodl podělit s kolegy na internetu.

Bonusová otázka: Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)? Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován ) nebo nějakou variantu.

Jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:

1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.
Která z možností je správná ?

Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj Bože".

Tento student jako jediný dostal 10 bodů.