Co nám dluží EU?

20. srpna 2007 v 14:29 | Kejtyna |  ×Úvahy×

Obvykle se do politiky nemíchám, ale podle mě si Evropská unie zaslouží článek. Doufám, že nikoho nepopudí nebo tak něco =D
Objevila jsem dokument, který shrnoval výhody a nevýhody vstupu do EU:
 • Větší bezpečnost, stabilita, zlepšení mezinárodního postavení ČR
  ČR společně s ostatními členskými státy bude navenek vystupovat jako jeden kompaktní celek států se společnými zájmy, jimiž je především zajištění bezpečnosti státu, ekonomická stabilita a prosperita a pevné zakotvení demokratických principů.
 • Právní prostředí, demokratické jistoty, vymahatelnost práva (BTW to zločincům bodne)
  Přijetí právních norem EU je pro občany zárukou, že v ČR budou plně respektována jejich lidská práva společně s ochranou jejich majetku, hospodářských zájmů atd. Tlak EU by měl zlepšit i situaci ve státní správě a zajistit lepší faktickou vymahatelnost práva.
 • Zkvalitnění legislativy, urychlení reforem
  Mnohá opatření, která byla přijata v rámci slaďování norem s právem EU, by ČR byla nucena dříve či později ve svém vlastním zájmu přijmout. Díky zkušenosti EU však tato reforma proběhla výrazně rychleji a ČR se mohla vyvarovat případných omylů při vytváření vlastní legislativy.
 • Ekonomická prosperita, výhody plynoucí ze společného trhu
  Jednotný trh je klíčem k ekonomické prosperitě EU. Díky jeho základním pravidlům, jimiž jsou volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, jsou odstraněny vzájemné překážky obchodu. ČR plyne z účasti na tomto trhu mnoho výhod a obchodních příležitostí, včetně přístupu k veřejným zakázkám, zvýšení důvěry zahraničních investorů atd.
 • Zvýšení životní úrovně
  Vzhledem k účasti na společném trhu se bude postupně zlepšovat výkonnost české ekonomiky a s rostoucí prosperitou poroste i životní úroveň. Podobným vývojem prošly dosud všechny země, které vstoupily do EU s ekonomickou úrovní nižší než stávající členové (Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko)
 • Volný pohyb osob, pracovních sil
  V EU jsou zrušeny vnitřní hranice, občané se mohou pohybovat bez jakýchkoli překážek z jednoho státu do druhého. Mohou se také libovolně usazovat či stěhovat za prací do jiného státu, aniž by přišli o sociální zabezpečení a jiné výhody.
 • Možnost studia v zahraničí, uznávání kvalifikace
  Mladí lidé mají možnost studovat v kterémkoli státě EU za stejných podmínek, jaké jsou poskytovány občanům daného státu. Univerzitní diplomy a další dokumenty dokládající odbornou kvalifikaci jsou vzájemně uznávány všemi státy EU.
 • Možnost čerpání finančních prostředků ze fondů EU
  EU ze strukturálních fondů a z fondu soudržnosti poskytuje pomoc odvětvím či regionům, jejichž ekonomická situace je výrazně nevýhodná oproti ostatním. Současné kandidátské země již získaly významnou finanční podporu z fondů předvstupní pomoci, což je v dosavadní historii EU bezprecedentní. (ve skutečnosti je to tak že my jim dáme 150% toho, co nám oni vrátí, takže zpátky na dotacích dostaneme minimum, ale ináč v pohodě...)
 • Zlepšení životního prostředí
  Oblast životního prostředí je jednou z priorit EU. Zavedení přísných norem na ochranu životního prostředí je sice nákladné, ale výrazně zlepšuje kvalitu života občanů. Již dnes je stav životního prostředí v ČR lepší v porovnání s období před deseti lety.
 • Schengenský systém, boj proti organizovanému zločinu
  Tzv. Schengenský prostor je území bez vnitřních hranic, o to více střežené jsou však hranice vnější. Jednotná vízová a azylová politika pomáhá řešit situaci žadatelů o azyl, zatímco společný informační systém a policejní spolupráce napomáhají účinné spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, pašování, terorismu apod.
Otázka: Jaké jsou nevýhody vstupu obecně?
Nevýhody jako takové prakticky neexistují, to co se obvykle pod tímto pojmem uvádí jsou spíše obavy občanů.(ehm...obavy občanů....šak vime) Některé tzv. nevýhody, jako například zvýšené náklady pro výrobce, kteří se musí přizpůsobit normám EU, jsou výraznými výhodami pro občany, jimž je jako spotřebitelům zaručena vyšší kvalita a bezpečnost. Při zkoumání "nevýhod" je tedy vždy třeba pamatovat na možnou relativitu, závisející na úhlu pohledu.
Jako nejčastější nevýhody, pramenící z obav občanů, jsou citovány následující body:
 • Nárůst cen potravin, snížení životní úrovně určitých rizikových skupin
 • Po vstupu rozhodně nedojde ke skokovému zvýšení cen potravin, nárůst bude postupný a měl by být kompenzován růstem mezd. Vývoj cen nelze s jistotou předpovědět, pravděpodobně však hrozí negativní dopad na skupiny závislé na příjmech ze státní podpory (důchodci, nezaměstnaní...)
 • Přílišná regulace, zkomplikování administrativy, byrokracie
 • Nutnost zajistit fungující státní správu schopnou účinně spolupracovat se státními správami ostatních členů klade zvýšené nároky na administrativu, je však nezbytné k zajištění práv občanů EU (viz volný pohyb osob apod.)
 • Zdražení služeb
 • Podobně jako u nárůstu ostatních cen půjde o pozvolný proces, během něhož se budou zatím nižší ceny služeb v ČR přibližovat úrovni v zemích EU. Opět se předpokládá kompenzace díky růstu mezd (sektor služeb je nejdynamičtějším sektorem, který bude zaměstnávat stále větší část populace).
 • Snížení dostupnosti bydlení, nárůst cen nemovitostí
 • Nárůst cen nemovitostí a nájmů bude postupný, kompenzovaný růstem mezd. Dostupnost bydlení v ČR závisí ve velké míře na dokončení deregulace nájemného a na výkonnosti ekonomiky jako takové.
 • Částečná ztráta suverenity
 • Díky svému postavení je ČR do značné míry nucena respektovat pravidla stanovená svými obchodními partnery, zejména EU. Díky členství bude mít zároveň možnost tato pravidla spoluvytvářet a prosazovat do nich své zájmy. Ztráta suverenity je tedy relativní v porovnání s možností ovlivňovat rozhodování EU jako celku.
 • Odchod odborníků ze země, migrace obecně
  (zdroj.:http://209.85.135.104/search?q=cache:dHOUVJFK_RMJ:www.sons.cz/eu/doc/otazky.rtf+v%C3%BDhody+EU&hl=cs&ct=clnk&cd=1&gl=cz)
Tak to vidíte. Oni se tady rozepisují v 10 bodech o prkotinách a píší a píší a nevýhody zlehčí větou, že jsou to zbytečné obavy, a odbydou to jedním bodem. Nevýhodám sice věnují bodů 11 ale to víte, to jsou je výplody choré mysli paranoidních občanů, kteří v EU nemají co dělat...Nechci znít jako důchodce, co si stěžuje na počasí, ale nestalo se mi poprvé co jsem vyslechla rozhovor typu: ,,To víte, to je ta slavná ÉÚ...enom plať plať...co my, staří...ale vy mladí za to doplatíte nejvíc!" Neodvažuju se tvrdit, že je Evropská unie špatná. Jsou tu výhody. Ale už jsme závislí. Už nejsme "Ta česká republika" jsme jenom "Jeden ze států EU."
A ještě si dovolím bonbónek na závěr. Na necyklopedii (parodie na wikipedii) jsem našla článek o EU. Co je na něm pravdy, posuďte sami:
Evropská unie je k zániku odsouzený integrační projekt několika evropských států. Jeho účelem je napomoci především rozvojovým státům, Číně, Indii a africkým zemím aby dosáhly mnohem lepší konkurenceschopnosti a starou Evropu ekonomicky převálcovaly. Jako účinný nástroj pro svůj zánik Evropská unie používá rozsáhlý byrokratický aparát, složitý systém nesmyslných vyhlášek, zákonů a nařízení jakož i jednotnou měnu.
Já už mlčím...BTW nevíte někdo proč jsou všude hvězdičky? Kdyby vymysleli alespoň měsíčky, nebo křížečky, ale oni né, oni musí hvězdičky...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Januscha Januscha | Web | 20. srpna 2007 v 18:54 | Reagovat

ani bych nevěřila, že jsi ten článek napsala ty!!!Po tom dnešku:-D..měla bych si  dělat poznámky z venku a vždy to sem napsat =)) by nikdo nevěřil  co z tebe zase vyleze za blbinu. U mě je to prý už známe, ale ty=))....Jinak jako dávám ti docela za pravdu ( članek) wwaaaaa udeří do mě bleeesk :-D a budu bbá tak že sem nic nenapíšeš=))..jiank v poho =)

2 Kejty>>Januscha Kejty>>Januscha | 20. srpna 2007 v 20:58 | Reagovat

hh si chytrá, leje ještě teĎ. a náhodou to byly inteligentní výroky, ale zůstaly nepochopeny :-/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama